ENKEV członkiem Niderlandzko – Polskiej Izby Gospodarczej

05.04.2012

Firma ENKEV Polska przystąpiła do Niderlandzko – Polskiej Izby Gospodarczej. Deklarację członkowską złożył 3 marca 2012 r. prezes firmy Czesław Grochulski.

Niderlandzko -Polska Izba Gospodarcza (NPCC) skupia obecnie prawie 80 firm aktywnie uczestniczących w wymianie handlowej między Polską a Holandią. Są wśród nich najwięksi inwestorzy holenderscy, ale również wiele małych i średnich przedsiębiorców. Do tego elitarnego grona zalicza się już także ENKEV Polska.

W ramach organizacji spółka będzie prowadziła działania na rzecz promocji i rozwoju kontaktów gospodarczych między Polską a Holandią. Cykliczne spotkania organizowane w ramach Izby umożliwią także firmie wspólne z innymi członkami organizacji  rozwiązywanie problemów, na które napotykają przedsiębiorcy działający na terenie Holandii i Polski w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej.