Władze

Czesław Grochulski

Prezes Zarządu ENKEV Polska

Zarządza spółką od 2005 roku. W ciągu sześciu lat zreformował i zoptymalizował m.in. wewnętrzne procesy w firmie, instrumenty bieżącej analizy ekonomicznej i finansowej, które umożliwiają podejmowanie strategicznych decyzji, jak również procesy udoskonalenia zarządzania takie jak MBI,  TPM, 5S, Lean Manufacturing oraz Six Sigma. Zarzadzanie buduje na relacjach z Załogą i uświadamianiu wspólnego celu Firmy i Zatrudnionych.

W latach 1997 – 2005 był Prezesem i Dyrektorem Naczelnym niemieckiej spółki PERPOL, zajmującej się szyciem i haftem usługowym. Z sukcesem przeprowadzał zmiany organizacyjne  i fuzje z innymi podmiotami, a także wprowadził do oferty nowe usługi. Wcześniej był związany także  z mniejszymi spółkami handlowo-produkcyjnymi (REXPOL, PASCAL), którymi początkowo zarządzał z pozycji dyrektora i prokurenta, a ostatecznie obejmował stanowisko Prezesa Zarządu.

Ukończył wiele specjalistycznych kursów i szkoleń, m.in. z zakresu zarządzania i coachingu. Jest absolwentem wydziału filologii angielskiej oraz podyplomowego studium „Rachunek Ekonomiczny w Handlu Zagranicznym” Uniwersytetu Łódzkiego. Posługuje się kilkoma językami obcymi.

 

Nasze produkty


Płacę Terminowo