Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna ENKEV Polska leży u podstaw funkcjonowania firmy. Prowadzimy wiele działań, których podstawowym celem jest zadowolenie klienta z dostarczanych mu wyrobów. Zwracamy jednak przy tym uwagę na to, by to co robimy było w zgodzie z naturą i środowiskiem.

Dlatego używamy wszystkich możliwych środków do tego, aby upewnić się, że używane przez nas surowce są odnawialne. Uważamy, że postępujemy słusznie, produkując wyroby z materiałów, które zwykle są tylko produktem ubocznym innych produkcji. Zachowując te zasady dbamy w ten sposób o przyszłe pokolenia.

Stawiamy na nowoczesny system zarządzania, w którym najważniejszy jest człowiek i pracownik. Nowoczesne techniki zarządzania takie jak TPM czy Lean Manufacturing, uaktywniły pracowników i doprowadziły do skutecznej, społecznie pożądanej współpracy pracowników, związków zawodowych, Zarządu oraz  właścicieli z Holandii. Dlatego też w naszym przedsiębiorstwie wszyscy czują się współwłaścicielami Firmy i dzielą się odpowiedzialnością za Jej wyniki i przyszłość.

Prowadzimy  także działalność charytatywną wspomagając Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, PCK, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej. Spółka sponsoruje również organizacje i instytucje użyteczności publicznej w Łodzi. 

Nasze produkty


Płacę Terminowo